List of Symposia ADPRL IEEE ALIFE CCMB CIASG CIBD CICA CICARE CICS CIDM CIDUE CIEG CIEL CIES CIFEr CIHLI CIMSIVP CIPLS CIR2AT CISDA CISNDCIVTS CIWS DL EALS FASLIP FOCI IA IComputation MBEA MCDM RiiSS SDE SIS SNCC

Organizing Committee


General Chairs

pbDF
Piero Bonissone(USA)and David Fogel(USA)
 

Technical Program Chair


Carlos Coello Coello (MEX)


Finance Chair


Gary Yen (USA)

Publicity Chair


KC Tan (Hong Kong)

Publications Chair


Hussein Abbass (Australia)

Tutorials Chair


Simon Lucas (UK)

Registration chair


Steven Corns

Web Chair


Haibo He (USA)